sâmbătă, 1 noiembrie 2014

Galeria arhitecțilorComunicat de presă 3
www.arhivadearhitectura.ro

 Design: Cristian Gache

Asociația Istoria Artei continuă dezvoltarea secțiunilor dedicate documentelor și planurilor în cadrul proiectului „Arhiva de Arhitectură 1830-1860”, www.arhivadearhitectura.ro, finanțat prin concurs de Administrația Fondului Cultural Național și Ordinul Arhitecților din România din taxa de timbru de arhitectură.
Proiectul „Arhiva de arhitectură 1830-1860” și-a propus să valorifice documente de arhivă, evidențiind activitatea arhitecților, inginerilor, conductorilor și grădinarilor, activi în Țara Românească în timpul primilor domni pământeni: Alexandru Ghica, Gheorghe Bibescu și Barbu Știrbey.
Galeria personalităților din domeniul tehnic a fost completată cu 35 de nume, marea majoritate de origine străină. Dacă bibliografia consemna înainte de 1834 activitatea lui Josef Hartl, Johann Freywald, Moritz von Ott, Conrad Schwenk și Josef Weltz, în perioada următoare sunt aduși în țară nenumărați specialiști pentru lucrările publice, o atenție deosebită fiind acordată realizării șoselelor și podurilor, pavării străzilor, refacerii bisericilor, amenajărilor piețelor și grădinilor. Cea mai mare pondere o au experții austrieci și prusaci: Fensser, Montbach, Meyer, Hefft, Hoffmann, Engelbrecher, Wolsch; alți doi arhitecți, Onderka și Beniș, știm că proveneau din teritoriile cehe, iar Lipizer și Wahlstein proveneau din Croația aflată și ea în componența Imperiului Austriac.
Din lumea franceză sunt atestate numele lui Sanejouand, Villacrose, Lalanne, Marsillon și Thillaye. Din Italia au fost aduși Balzano și Tabai, iar Burelly se născuse la București, într-o familie de italieni stabiliți aici pe vremea lui Vodă Caragea.
Secțiunea dedicată documentelor atestă diferite momente din activitatea Vorniciei, a Departamentului Lucrărilor Publice, a Sfatului Orășenesc, din activitatea principalilor arhitecți și ingineri, din realizarea unor importante clădiri publice precum Teatrul Național sau a grădinilor publice Cișmigiu și Kiseleff. O atenție deosebită am acordat-o și inventarelor palatelor domnești care ne prilejuiesc ocazia recuperării unor informații prețioase din punctul de vedere al decorațiilor interioare și a modului de viață.
Echipa proiectului: istoric de artă drd. Oana Marinache, istoric de artă dr. Cezara Mucenic, filolog dr. Ruxandra Lambru, arh. Raluca Zaharia, fotograf și grafician Cristian Gache, istoric Cezar Petre Buiumaci, istoric Alina Havreliuc, arh. dr. Adrian Crăciunescu
Parteneri: Arhivele Naționale ale României, Muzeul Municipiului București, Institutul Central de Cercetare Științifică, Orașul lui Bucur, Bucureștii Vechi și Noi, Bucureștiul Meu Drag, Logotype, Idei Urbane, Analiza istorico-arhitecturală

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu