vineri, 24 ianuarie 2020

Declarația 230 pentru anul 2019

Declarația 230 pentru anul 2019

Se depune până la data de 30 iunie 2020 de către persoanele fizice care realizează venituri din: salarii și asimilate salariilor, pensii, activități independente/ activități agricole, impuse pe bază de normă de venit, activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit în următoarele situații, după caz:

a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii, și solicită restituirea acestora;

b) dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță (SPV), potrivit legii.

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html


Datele noastre sunt:
Asociația Istoria Artei
CIF 28669715
RO27INGB0000999902777826 ING Bank Iancului

Nu se completează suma, ea fiind calculată de ANAF.

Din experiența anilor trecuți, în care nu am mai primit deloc donațiile dvs. sau sumele au fost foarte mici (sub 100 lei), nu avem cum să controlăm în niciun fel respectarea redirecționării procentului din impozitul pe venit.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu