marți, 25 aprilie 2023

ArhiTur Manea Brutaru - gen. Ctin. Budișteanu

Numărul 3 (XVIII)/2022

Cercetare și autor texte: istoric de artă dr. Oana Marinache
Coordonator: ing. Ion Marinache
Fotografii de arhive și pe teren: Oana Marinache, istoric Alina Havreliuc, cercetător Patricia Lupuțiu, arhitect Ionuț Butu
Reconstituire digitală dependințe Știrbey: urbanist Andrei Popescu
Design grafic: arh. Ioana Gabriela Simion
Planuri și documente reproduse din Arhivele Naționale ale României și Arhiva Primăriei Municipiului București
Tipărit la: Delta Print Line SRL
Acest număr este publicat cu sprijinul BNP Paribas Cardif prin suportul acordat Asociației “Istoria Artei”, ca parte a angajamentului de a susține cultura românească.

 

Cuprins

Argument
Evoluție
Familia Constantin A. Budișteanu
Str. Manea Brutaru - nr. pare dispărute/existente
Fundătura Bisericii Manea Brutaru
Str. Manea Brutaru - nr. impare dispărute/existente
Strada Banului 

Descriere

Numărul 3/2022 este dedicat zonei din imediata vecinătate a Căii Victoriei: strada gen. Constantin Budișteanu și strada Banului. Fosta uliță Manea Brutaru capătă o importanță remarcabilă la mijlocul secolului al XIX-lea odată cu urcarea pe tronul Țării Românești a prințului domnitor Barbu D. Știrbey. Dependințele proprietății sale sunt pe vechea uliță care este pavată și terenurile învecinate încep să fie fragmentate și vândute. Strada va păstra până astăzi o situație asimetrică: latura numerele pare este mult mai densă, cu case vagon și curți adânci în timp ce pe latura numerelor impare sunt vastele reședințe boierești și princiare ale familiilor Suțu-Lahovary, Brâncoveanu-Darvari, Chrissoveloni-Cantacuzino, Știrbey. Un loc de seamă îl ocupă reconstituirea istoriei proprietății familiei Rallet – Ghica care a fost ulterior donată de A.F. Robescu Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice pentru a se deschide o școală profesională de fete. Este nucleul complexului clădirilor Universității Naționale de Arte de pe colțul cu strada Banului. 

46 pagini + 4 coperte color

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu