miercuri, 2 decembrie 2020

Descrierea numerelor disponibile ArhiTur

Asociația și Editura Istoria Artei prezintă cea mai recentă colecție a sa, publicația culturală „ArhiTur”, care a ajuns la numărul 13 în format tipărit, prin susținere publică și privată. 


Design: Cristian Gache

În pregătire avem două numere speciale, dedicate arhitecturii din Sinaia și Câmpulung Muscel, precum și un număr despre cele mai elegante reședințe ale elitelor bucureștene (str. C.A.Rosetti, Batiștei, Brezoianu, Budișteanu).

Fiecare număr a presupus inventarierea construcțiilor dispărute și existente, prezentând date despre proprietari, arhitecți, antreprenori, casa sau imobilul principal și eventualele modificări sau anexe, cronologie pe baza documentelor de arhivă. 


Datele tehnice ale revistei ArhiTur: interior de 36-56 pagini, format 21x21 cm, color. 
Pentru comenzi directe: edituraistoriaartei@gmail.com și tururighidate@gmail.com

 

Din cuprins

ArhiTur nr. 5: Bulevardul Colțea – Lascar Catargiu

Revista cuprinde istoricul arterei, de la exproprierile de pe străzile învecinate, până la apariția imobilelor cu mai multe etaje din perioada celui de-al doilea război mondial.

Preț: 35 lei/exemplar

 

ArhiTur nr. 6: strada Dionisie Lupu și împrejurimi

Revista prezintă zona actualei str. Tudor Arghezi (tronson din vechea str. Dionisie), str. Dionisie, Piața Alex. Lahovary, str. Pitar Moș și str. A. D. Xenopol (fostă Columb)

Preț: 35 lei/exemplar

 

ArhiTur nr. 7: Parcelări private I

Zona analizată este cea a str. Arthur Verona (parcelarea Scarlat Rosetti), str. Columb (parcelarea Soc. Naționala), str. Eremia Grigorescu, intrarea Armașului (parcelarea Callimachi) cu un studiu de caz al parcelărilor și construcțiilor austriecilor Frantz Boehacker și Leopold Schindl.

Preț: 35 lei/exemplar

 

ArhiTur nr. 8: Parcelări publice și private I

Sunt prezentate Grădina și parcul de vile Ioanid, parcelările din zona Blvd. Dacia, str. Dumbrava roșie, str. Alex. Philippide, str. Polonă inițiate de: Soc. Clădirea românească, pictorul Henri Catargi, ing. Emil Prager, ing. N. Missir, antr. Ioniță Năstăsescu. Studii de caz: proiectele Soc. Clădirea românească și parcelarea moștenitorilor lui Matei Corbescu.

Preț: 35 lei/exemplar

 

ArhiTur nr. 9: Parcelări publice și private II

Cercetarea de arhivă și de teren a zonei str. cpt. Ghe.Demetriade, str. Andrei Mureșanu, str. Sofia (parcelările Gherghel - Tabacovici), Șos. Kiseleff, Șos. Aviatorilor, str. Barbu Delavrancea, str. Clucerului, str. Ady Endre, str. Petofi Sandor, str. Docenților, str. V. Dorobanțu, str. M. Gandhi (parcelarea Boerescu/Delavrancea)

Preț: 35 lei/exemplar

 

ArhiTur nr. 10: Parcelări private II

Numărul conține informații despre: parcelarea Blanc I, parcelarea „Victoria” a Soc. Clădirea românească, parcelarea S.T.B., parcelarea Ctin. Spandonide, situate în zona Pieței Victoriei, str. D. Zamfirescu, arh. L. Blanc, str. Argentina, str. Mexic, str. Gr. Alexandrescu, str. Ciprian Porumbescu și str. Cântăreț Macarie.

Preț: 35 lei/exemplar

 

ArhiTur nr. 11: Str. Gr. Alexandrescu și împrejurimi

O prezentare detaliată a caselor și imobilelor de pe strazile Grigore Alexandrescu, Vasile Alecsandri, Povernei, gen. Constantin Coandă, Intr. Geneva, Intrarea Blaj.

Preț: 40 lei/exemplar

 

ArhiTur nr. 12: Paul Smărăndescu 75 

Numărul special (format 20x20 cm) a apărut în primăvara acestui an, cu ocazia comemorării treceri sale în neființă (75 de ani). Prezintă o cronologie a lucrărilor sale bucureștene inventariate pe teren. 

Preț: 35 lei/exemplar

 

ArhiTur nr. 13: Artă și arhitectură funerară la Cimitirul Bellu

Istoric, Categorii de monumente funerare, Stiluri, articole despre: Familia C.A. Rosetti, Lucrările arh. Ion Mincu, Cavoul Marghiloman, Cavoul Dobre Nicolau/Thoma Dobrescu, Cavoul-piramidă Pompilian, Frații Poroineanu, Dorința unui arhitect (Edmond Van Saanen-Algi), Lucrările arh. Paul Smărăndescu, Încercare de ordonare cronologică (pe baza documentelor de arhivă)

Comenzi: edituraistoriaartei@gmail.com

  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu